500cc

2005

2006, 2007
1993, 2001
50cc/80cc
1981, 1982, 1987, 1988
1983, 1998, 2001

 

 


1952

 

Tävlingar på Ljungheden

Datum Tävling

Publik

Isracing

ca 5000

8 maj

Invigningstävling

6172